MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=stashedit

(main | stashedit)
  • Denna modul är intern eller instabil. Dess funktion kan ändras utan föregående meddelande.
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
Parametrar:
title
(no description)
Denna parameter är obligatorisk.
section
(no description)
sectiontitle
(no description)
text
(no description)
Denna parameter är obligatorisk.
contentmodel
(no description)
Denna parameter är obligatorisk.
ett värde: wikitext, javascript, json, css, text
contentformat
(no description)
Denna parameter är obligatorisk.
ett värde: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
baserevid
(no description)
Denna parameter är obligatorisk.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.