MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=help

(main | help)

Visa hjälp för de angivna modulerna.

Parametrar:
modules

Vilka moduler som hjälpen ska visas för (värdena på parametrarna action och format, eller main). Undermoduler kan anges med ett plustecken (+).

Separate values with |. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Default: main
submodules

Inkludera hjälp för undermoduler av den namngivna modulen.

recursivesubmodules

Inkludera hjälp för undermoduler rekursivt.

wrap

Omge utdatan i en standard API respons struktur.

toc

Inkludera en innehållsförteckning i HTML-utdata.

Examples:
Hjälp för huvudmodul
api.php?action=help
All hjälp på en sida
api.php?action=help&recursivesubmodules=1
Hjälp för själva hjälpmodulen
api.php?action=help&modules=help
Help for two query submodules.
api.php?action=help&modules=query+info|query+categorymembers