MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=feedcontributions

(main | feedcontributions)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.

Returnerar en användares bidragsflöde.

Parametrar:
feedformat

Flödets format.

ett värde: rss, atom
Default: rss
user

De användare vars bidrag ska hämtas.

Denna parameter är obligatorisk.
namespace

Vilken namnrymd att filtrera bidrag med.

ett värde: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
year

Från år (och tidigare).

month

Från månad (och tidigare).

tagfilter

Filtrera bidrag som har dessa taggar.

värden (separade med "|"):
Default: (empty)
deletedonly

Visa bara borttagna bidrag.

toponly

Visa endast ändringar som är senaste revideringen.

newonly

Visa endast redigeringar där sidor skapas.

showsizediff

Visa skillnaden i storlek mellan revisioner.

Example:
Returnera bidrag för Exempel
api.php?action=feedcontributions&user=Example